EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Římsko-provinciální kolínkovitá spona s vykrojenou nezdobenou půlkruhovitou záhlavní destičkou. Jádro spony je vyrobeno z cíno-olovnatého bronzu, tělo spony je zdobeno pocínováním. Účelové zařízení se spodní tětivou je zhotovené ze slitiny mědi, osa vinutí je železná.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská, nález lze interpretovat jako sekundární stopu římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172–180 n. l.).

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-63/13