Spony

    Germánský oděv se nejčastěji skládal z jednoduchých střihů, většinou tunik, plášťů, či oděvu zvaného "peplos" (dlouhého pruhu látky sešitého na boku). Podobně jednoduché střihy tvořily jak spodní oděv římských legionářů, tak oděv civilního obyvatelstva v římských provinciích. Doplňkové upevnění oděvu zajišťovaly spony (méně často jehlice), které ho spínaly většinou v oblasti ramen a hrudníku. Spony byly vyrobeny z kovů (nejčastěji ze slitin mědi, objevují se však také spony železné, či honosnější spony stříbrné a pozlacené). Jako módní prvek plnily též funkci ozdobnou, proto z doby římské pochází nepřeberné množství typů a variant, které jsou odrazem vývoje technologií, kontaktů se sousedními společnostmi, ale také módních vln v prvních stoletích po přelomu letopočtu. Doba římská se vyznačuje tím, že se kromě spon místní výroby hojně objevují též spony z území římských provincií nebo z jiných oblastí germánského světa.

    Exponáty