Další čtení

Literatura k tématu

 • Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou (B. Komoróczy / M. Lukáš ml. / P. Růžičková / J. Šterc / M. Vlach 2010)
 • Na prahu historie (J. Čižmářová / B. Komoróczy 2011, At the treshold of history)
 • B. Komoróczy, Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007. In: E. Droberjar / B. Komoróczy / D. Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů. Brno 2008, str. 391-438.
 • Využití GIS pro výzkum římského vojenského zásahu na barbarské území ve střední Evropě v době markomanských válek – Úvod do problematiky a perspektivy. In: Archaeologica Slovaca Monographiae (editoři: Ján Beljak – Gertrůda Březinová – Vladimír Varsík). Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. 247-289.
 • Novinové články

 • Na svazích Pálavy lovili lidé nejenom mamuty
 • Specialista odhalí i potravu do záhrobí
 • Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky
 • Umělecké výtvory patřily k magickým rituálům
 • Břeclavsko je rájem archeologických nálezů
 • Cesta do záhrobí: mrtví mezi živými
 • Kde bydleli staří obyvatelé Břeclavska
 • Domy prvních zemědělců měly i čtyřicet metrů
 • Rondely sloužily pravděpodobně obřadům
 • Na prahu nové éry: rozvoj léčby i orby
 • Zdobenou keramiku trumflo zpracování mědi
 • Mezi první zbraně patřily sekeromlaty a dýky
 • Sekeromlaty vystřídali lukostřelci
 • Turold: Zničená jeskyně pro všechny
 • Šperky doby bronzové: jehlice, spony i čelenky
 • V pravěku se pohřbívalo nejen na pohřebištích
 • Hradiska? Města bronzového období
 • Břeclavsko za vlády bronzového meče
 • Břeclavsko skrývá bronzové poklady
 • Střípky archeologie: Břeclavko na počátku doby železné
 • Hradiska před nástupem Keltů osiřela. Zásahem kmene Skýtů
 • Keltové se usadili také na Břeclavsku
 • Jedno ze starých keltských měst stálo nedaleko Mikulova
 • Keltštní válečníci po sobě zanechali stopy i na Břeclavsku
 • Období změn: Keltové odcházejí, začíná éra Germánů
 • Když bohové vládli v paláci Walhala. A za časů druidů
 • Osady starých Germánů stály i na Břeclavsku
 • Marcus Aurelius bojoval s barbary také na Břeclavsku
 • Pohřebiště Germánů jsou také na Břeclavsku
 • Římské tábory stály u Mušova, Břeclavi i Ivaně
 • Římané obchodovali s Germány i na Břeclavsku
 • Televizní a rozhlasová vysílání

 • Antičtí Římané na Moravě (Český rozhlas)
 • Co odkryly nálezy římských táborů na Moravě? (Český rozhlas)
 • Archeologové objevili na Moravě předměty z doby římského osídlení (ČT 24)
 • Kniha představuje Římany (Deník.cz)
 • Archeologové objevili pozůstatky desáté legie císaře Marka Aurelia (Český rozhlas)
 • Marcomania: Římské zájmy na Moravě (Český rozhlas)
 • Archeologové odkrývají u Nových Mlýnů římský lazaret (Tyden.cz)
 • Archeologové zoumají římskou vojenskou základnu v Dolních Dunajovicích (Radio.cz)