Naučné stezky a muzea

Archeologické a muzejní instituce, činné v širším regionu dnešních Pasohlávek, se snaží o postupné trvalé zpřístupnění zde objevených nejvýznamnějších archeologických památek. Kromě tradičního postupu zveřejňování v odborném i popularizačním tisku se to děje především formou muzejních expozic, naučných stezek či prezentací v terénu. Pochopitelně jsou tyto metody využívány pouze v té míře, nakolik je možné zabezpečit jejich financování a provozní zabezpečení. Přesto, že na tomto poli je zatím co dohánět, v posledních letech se výrazně rozšířila nabídka archeologických prezentací pro návštěvníky regionu. Především jsou zaměřeny na hlavní, světově proslulé atraktivity, mezi něž patří památky po římských legiích či stopy lovců mamutů.