EXPONÁT: Spona s hrotitou nožkou

Popis

Fragment germánské jednodílné spony s hrotitou nožkou. Obloukovitý páskový lučík se směrem k hlavici mírně rozšiřuje a hlavice je zdobená jednou příčnou rýhou. Z účelového zařízení se dochoval pouze fragment drátku vinutí. Nožka je na začátku i na konci zdobená dvojicemi příčných zářezů. Nízký trojúhelníkový zachycovač vznikl roztepáním a prohnutím boční části nožky. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2. polovina 3. – 4. století n. l.

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-24/14