EXPONÁT: Spona s hrotitou nožkou

Popis

Kompletně dochovaná germánská spona s hrotitou nožkou jednodílné konstrukce. Páskový lučík se směrem k nožce mírně zužuje. Z hlavice vychází mírně deformované vinutí o dvou závitech na každé straně s horní tětivou. Jehla se dochovala kompletně. Hrotitá nožka je na konci mírně stlačená a na přechodu v lučík je zdobena metopovitým článkem. Nízký zachycovač je tvořen roztepáním a prohnutím boční části nožky. Spona je vyrobena z mědi s příměsí cínu a olova.

Lokalita

Vyškovsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Miroslav Tulis

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 667331-4/09