EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Téměř kompletně dochovaná honosná germánská spona s vysokým zachycovačem dvojdílné konstrukce. Střechovitě hraněný obloukovitý lučík je v přední části zdoben ornamentem v podobě příčných rýh a krokvice, které spolu tvoří tvar trojúhelníku. Hlavice je zdobena dvojdílným plastickým uzlíkem, který sloužil pro uchycení horní tětivy vinutí. Z účelového zařízení se dochovala pouze kruhová destička s otvorem na zachycení osy vinutí. Nožka je na přechodu v lučík a na patce zdobena dvojicemi příčných plastických lišt, které mohly být původně vykládány ozdobným drátkem. Na patce se nachází stejný dvojdílný plastický uzlík jako na hlavici. Vysoký trapézový zachycovač je z obou stran zdoben kroužky s tečkou uprostřed a kolmými liniemi podél delších stran. Spona je vyrobena z mědi s příměsí cínu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Konec 2.–3. století n. l.

Nálezce

Jan a Vladimír Oulehlovi

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 709930-5/14