EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Fragment dvojdílné germánské spony s vysokým zachycovačem. Ostře klenutý lučík je střechovitě hraněn a od nožky je oddělen jednoduchým příčným článkem. Střechovitě hraněná nožka je na patce zdobena dvojitým knoflíkem. Vysoký zachycovač má obdélný tvar a postrádá lůžko pro uchycení jehly. Účelové zařízení se nedochovalo. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod mezi starší a mladší dobou římskou (konec 2. – počátek 3. století n. l.)

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 736333-13/14