EXPONÁT: Destičkovitá spona

Popis

Kompletně dochovaná prolamovaná destičkovitá spona typu Jobst 30A. Účelové zařízení je dvojdílné. Kruhovou destičku tvoří prolamovaný křížový motiv. Zakončení čtyř ramen vnitřního kříže jsou rozšířená a splývají s kruhovým okrajem. Ten je zdoben na vnější straně zářezy. Konce ramen i střed kříže jsou zdobeny soustředným kroužkem kolem vnitřní tečky. Střed destičky je poškozen dvěma mechanickými zářezy. Na spodní straně destičky je umístěno zařízení s otvorem pro uchycení osy vinutí, závity vinutí jsou dochované pouze na jedné straně, včetně jehly. Na protilehlé straně je dochován poměrně vysoký úzký hákovitý zachycovač. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Konec 2. až 3. století n. l.

Rozšíření

Vyskytují se zejména v legionářských táborech v Podunají a na raetském limitu (Rakousko, Švýcarsko).

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 657531-47/15