EXPONÁT: Šarnýrová spona

Popis

Fragment plochého lučíku římsko-provinciální šarnýrové spony. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská (1. – 2. století n. l.)

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 632520-58/14