EXPONÁT: Spona s hrotitou nožkou

Popis

Deformovaná germánská spona s hrotitou nožkou. Účelové zařízení jednodílné, páskový lučík je po celé délce zdoben motivem obráceného písmene S. Nožka je fasetována a na patce ukončena jednoduchým knoflíkem. Zachycovač je nízkého trojúhelného tvaru. Spona je vyrobená z mědi s příměsí olova a cínu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší a pozdní doba římská, 3. až počátek 4. století

Rozšíření

Těžiště rozšíření se nachází na Moravě a jihozápadním Slovensku, vyskytují se však také v okrajových částech provincie Pannonie a v tzv. sarmatském barbariku.

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 772020-1/14