EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Fragment germánské samostřílové spony s vysokým zachycovačem. Obloukovitý lučík je střechovitě hraněný a směrem k nožce se zužuje. Účelové zařízení se nedochovalo. Nožka je na přechodu v lučík i na patce zdobená dvojicemi příčných rýh ve tvaru písmene V. Vychází z ní vysoký trapézový zachycovač. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší fáze mladší doby římské

Nálezce

Vítězslav Freiwald

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 638781-5/17