EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžníkovitě formovanou nožkou typu Jobst 4F. Lichoběžníkovitá nožka je po obvodu zdobená linií vpichů a od lučíku oddělená jednostranným diskovitým článkem. V průřezu plankonvexní lučík je těsně za článkem ulomen. Z nožky vychází krátký trapézový zachycovač. Spona je odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Miloš Bártík

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 776696-24/14