EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Fragment honosné germánské spony s vysokým zachycovačem s knoflíkem na hlavici, zdobeným perlovými bronzovými drátky. Vinutí se nedochovalo. Pouze destička k jeho upevnění, se dvěma otvory - ty indikují buď původní přítomnost dvou vinutí, případně upevnění horní tětivy v jednom z otvorů. Účelové zařízení bylo pravděpodobně vyrobené ze železa, což dokládají zbytky kovu v otvorech. Lučík je členěn diskovitým uzlíkem, členěným žlábkem. Za ním je zbytek spony odlomen. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-136/16