EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná spona s lichoběžníkovitě formovanou nožkou. Horní část lučíku je deformovaná. Hlavice a horní část lučíku jsou fasetovány, dolní část lučíku je plochá a rozšiřuje se do lichoběžníkovité nožky. Výzdoba na nožce se dochovala jen velmi setřelá – v podobě ryté klikatky, původně asi vedené po obvodu celé nožky. Oboustranné vinutí s horní tětivou sestává ze čtyř závitů na obou stranách, z nich vycházela jehla, ta je však ulomená. Tětiva, původně horní, zapřená o háček na hlavici, chybí. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská (od poloviny 2. do 1. třetiny 3. století)

Nálezce

Vítězslav Freiwald

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 638781-2/17