EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná spona s lichoběžníkovitě formovanou nožkou. Hlavice a horní část lučíku jsou fasetovány, dolní část lučíku je za diskovitým uzlíkem odlomena. Horní oboustranné vinutí sestává ze tří na pravé a čtyř závitů na levé straně, jehla je odlomena. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan a Vladimír Oulehlovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 634140-1/14