EXPONÁT: Denár – Antoninus Pius

Popis

Stříbrný denár, Antoninus Pius (138–161), ražen v Římě roku 138 n. l.

Avers: Hlava císaře hledící vpravo, IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS

Revers: Fides stojí vpr., drží koš s ovocem a obilné klasy, AVG PIVS PMTRP COS DES II

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 736333-1/14