Mince

    Germáni doby římské vlastní mince nerazili. Díky novým objevům a vzrůstajícímu počtu spolupracovníků archeologie z řad veřejnosti jsme ovšem svědky nebývalého nárůstu počtu nálezů římských mincí z našeho území. Jejich dokumentace je nesmírně důležitá pro správné pochopení významu římských mincí v germánské společnosti. Zdá se, že patřily k poměrně běžné osobní výbavě germánského obyvatelstva, zatím však nelze jednoznačně rozhodnout, zda byly užívány pro účely směny, nositelé bohatství v podobě drahého kovu či někdy též jen jako různé amulety. Část římských mincí přicházela ke Germánům přímo z římského území, část jich sem ovšem zaneslo římské vojsko v době zde probíhajících vojenských operací.

    Exponáty