EXPONÁT: Antoninianus – Elagabalus

Popis

Stříbrný antoninianus, Elagabalus (218–222), raženo v Římě v roce 218

Avers: Hlava císaře s paprskovitou korunou, IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG

Revers: Roma, v pravé ruce drží Viktorii, v levé sceptrum, vpravo štít, PM TRP COS PP

Lokalita

Brněnsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Tadeáš Sobala

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593079-1/14