EXPONÁT: Kování pochvy meče

Popis

Římsko-provinciální závěsné kování pochvy meče ve tvaru delfína, zhotovené z cíno-olovnatého bronzu. Jedná se o typ Carnap-Bornheim ID, jehož paralela je kromě římské pevnosti na Hradisku u Mušova známa např. z Bernhardsthalu. Je velmi pravděpodobné, že se předmět původně na naše území dostal v rámci působení římského vojska v období markomanských válek.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Nález lze interpretovat jako sekundární stopu římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172–180 n. l.).

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (3)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Carnap-Bornheim, C. von 1991: Die Schwertriemenbügel aus dem Vimose (Fünen). Zur Typologie der Schwertriemenbügel der römischen Kaiserzeit im Barbarikum und in den römischen Provinzen. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg Heft 38. Marburg.
 

Uložení

ARÚB, 632520-36/13