Součásti výzbroje a výstroje

  O výstroji a výzbroji Germánů doby římské jsme informováni především z hrobových nálezů (bohužel většinou žárových a tudíž málokdy se v nich objevuje kompletní výbava bojovníka). Často se v hrobech vyskytuje jen část ze spektra zbraní, k nimž patřily meč, kopí, oštěp, luk se šípy a štít. Meče (germánské jednosečné či římské dvojsečné) jakožto prestižnější artefakty se nacházejí především v kontextu bohatých hrobů náležících příslušníkům vyšších společenských tříd. V bojovnických hrobech byly meče uloženy často záměrně deformovány. Poměrně pestré tvarové variability dosáhly germánské puklice a držadla štítů. Až v mladší době římské se v archeologickém materiálu častěji objevují také bojové sekery a hroty šípů. Počet nálezů ostruh nejrůznějších typů ukazují též na hojně rozšířené jezdectví mezi Germány.

  Muzejní rekonstrukce germánského bojovníka a jeho ženy v 2. století n. l. (Silar [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)])

  O složení zbraní římských legionářů máme díky písemným a ikonografickým pramenům mnohem komplexnější informace. Běžný legionář disponoval vrhacím oštěpem (pilum) a kopím, dýkou (pugio) a krátkým mečem (gladius). Ten byl později nahrazen delším typem meče (spatha), který byl ve starších obdobích typický spíš pro jezdecké jednotky. Kromě toho se v našem prostředí ojediněle vyskytují i pozůstatky po speciálních lukostřeleckých jednotkách – železné trojbřité hroty šípů.

  Rekonstrukce výzbroje a výstroje římského legionáře

  Součástí římské výzbroje a výstroje jsou také ochranné prvky, mezi něž patří zejména štíty, pancíře a přilby. Římské štíty (scutum) byly jak mohutné obdélné (pro pěší vojsko), tak i menší oválné zejména pro jezdce. Kovové součásti, které se mohou v našem prostředí objevit, jsou štítové puklice, železné okutí okraje štítu a držadla sloužící k jejich upevnění. Dokladem působení římského vojska na našem území jsou též fragmenty pancířů, zejména šupinového (lorica squamata) a kroužkového (lorica hamata), mohou se však objevit i některé konstrukční prvky pancíře lamelového (lorica segmentata). Důležitou součástí římské výstroje byly také přilby (galea), jejichž části (například kuželovité knoflíky, destičky) se též nacházejí na našem území. K dalším předmětům římské výstroje, které se občas objevují na našem území, patří například kovové prvky opasků (cingulum či šikmo přes rameno nošený balteus), pochev mečů a dýk, kování koňského postroje či cvočky z vojenských bot a sandálů (caligae).

  Exponáty