EXPONÁT: Denár – Marcus Aurelius

Popis

Stříbrný denár Marcus Aurelius (161–180), ražba na počest Antonina Pia, ražen v Římě v roce 161

Avers: Hlava panovníka hledící doprava, DIVVS A(NTONINVS)

Revers: Hranice ze čtyř vrstev dřeva zdobená girlandami, CONS(ECRATIO)

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská (2. polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-2/14