EXPONÁT: Antoninianus – Carinus

Popis

Měděný antoninianus Carinus (283–285), ražen v Římě? v letech 283–285

Avers: Busta panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, IMP CARINVS AVG

Revers: Jupiter stojí vlevo, drží Victorii a sceptrum, vlevo u nohou má orla, IOVI VICTORI

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-1/16