EXPONÁT: Antoninianus – Aurelianus

Popis

Měděný antoninianus Aurelianus (270–275), ražen v Siscii v letech 272–274

Avers: Busta panovníka s paprsčitou korunou v císařském plášti hledící doprava, .......LIANVS AVG

Revers: Císař podává ruku Concordii, CONCORDIA (MILITVM)

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613584-1/15