EXPONÁT: Antoninianus – Aurelianus

Popis

Měděný antoninianus Aurelianus (270–275), ražen v Římě na počest Claudia II. Gothica v letech 270–275

Avers: Hlava panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, (DIVO) CLAVDIO

Revers: Uprostřed oltář se čtyřmi příčkami, v každém úhlu bod, (CONSACRATIO)

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 776696-8/14