EXPONÁT: Denár – Hadrianus

Popis

Stříbrný denár, Hadrianus (117–138), ražen v Římě v letech 128–132

Avers: Hlava panovníka s věncem hledící doprava, HADRIANVS AVGVSTVS PP

Revers: Roma sedí vpravo na štítu a pancíři, drží sceptrum a parazonium, COS III

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (1. polovina 2. století)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-8/14