EXPONÁT: As – Antoninus Pius

Popis

Měděný as Antoninus Pius? (138–161), ražen v Římě v letech 138–161

Avers: Neověnčená hlava panovníka hledící doprava, legenda nečitelná

Revers: Postava v dlouhém rouchu stojí vlevo, atributy nezřetelné, legenda nečitelná

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-21/14