EXPONÁT: Antoninianus – Philippus I. Arabs

Popis

Stříbrný antoninianus Philippus I. Arabs (244–248), ražen v Římě v letech 244–248

Avers: Hlava panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, IMP PHILIPPVS AVG

Revers: Sloup s nápisem COS/III, SAECULARES AVGG

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (3. století)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-10/15