EXPONÁT: Antoninianus – Probus

Popis

Měděný antoninianus, Probus (276–282), ražen v Ticinu v letech 280–281

Avers: Hlava panovníka s paprsčitou korunou v císařském plášti hledící doleva. V pravé ruce drží sceptrum s orlem, IMP C PROBVS AVG

Revers: Salus stojí vpravo, drží a krmí hada, SALVS AVG

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-8/15