EXPONÁT: Pinzeta

Popis

Jednoduchá nezdobená bronzová pinzeta s obloukovitou pružinou a pravidelně se rozšiřujícími rameny s dovnitř zahnutými konci. Předmět byl vyroben cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Rudolf Míča

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593826-2/16