EXPONÁT: Obol typu Karlstein

Popis

Stříbrný keltský obol typu Karlstein, 2. pol. 1. stol. před Kr.

Avers: neražený

Revers: Kůň běžící vlevo

Lokalita

Brněnsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 718220-2/15