EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Stříbrný keltský obol typu Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. před Kr.

Avers: Hrbol po celé ploše

Revers: Kůň běžící vlevo, nad ním oblouk, s pukličkami na konci, podobná puklička je i pod koněm

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648701-1/14