EXPONÁT: Hřivna

Popis

Fragment kruhové měděné hřivny s konci svinutými v očko. Jedná se o nejstarší typ měděné suroviny, která byla distribuovaná pro další zpracování.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba bronzová

Nálezce

Jan Fišer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 625540-1/16