Ostatní předměty

Pracovní nástroje jsou v době bronzové zastoupeny poměrně širokou škálou předmětů. Od starší doby bronzové se objevují sekery s postranními lištami, ty se ve střední době bronzové proměňují ve středové laloky, aby pak v mladší a pozdní době bronzové daly vzniknout sekerkám s tulejí a očkem. U těchto předmětů je přímo viditelný vývoj formy upevnění nástroje k násadě.

Typologický vývoj bronzových sekerek (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

Od střední doby bronzové se začínají objevovat srpy s jazykovitým řapem. Nože s plnou litou rukojetí se postupně v mladší době bronzové vyvíjí v nože s prolamovanou rukojetí či jazykovitým řapem. Šídla, dlátka a další drobné multifunkční nástroje jsou typické od střední doby bronzové. Inovací střední doby bronzové jsou v kategorii předmětů osobní potřeby pinzety a břitvy.

Bronzový depot šesti předmětů (jehlice, srpy, sekera a dláto s tulejí). Kultura lužických popelnicových polí, pozdní doba bronzová, nálezce Václav Kudláček, Boskovicko (Muzeum regionu Boskovicka)

Nápadným fenoménem mladší a pozdní doby bronzové jsou nálezy bronzových nádob, které byly vyráběny tepáním plechu. Jejich povrch nesl různé druhy výzdoby včetně symbolických figurálních motivů.

Příklady plechových bronzových nádob doby bronzové (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

Nejvýraznějším projevem ekonomického vývoje doby bronzové byl vznik specializované metalurgie. Sice nálezy kovoliteckých pícek nejsou běžné, toto řemeslo však dokládají nálezy dyzen, kadlubů, odlévacích forem a dalších pomůcek pro tavbu a lití bronzu, a především prudce se rozrůstající počet kovových předmětů. K dokladům metalurgie lze řadit též různé polotovary, které představovaly surovinovou základnu dováženou zřejmě především z alpských revírů pro další kovodělné zpracování. Často jsou čistě měděné a sloužily právě k dovozu tohoto kovu. Ve starší době bronzové byly takovým polotovarem hřivny ve tvaru tyčinkovitého nákrčníku s konci roztepanými a svinutými v očka. Vyznačují se tím, že jsou téměř vždy jednotné váhy kolem 20 dkg. Od střední doby bronzové se měď jako surovina objevuje v podobě koláčovitých slitků kruhového tvaru o váze až několika kilogramů, které jsou výsledným produktem tavby v pecích. Ty mohou být v případě velkých rozměrů děleny. O metalurgickém umu svědčí také občasné nálezy specializovaného nářadí, jako jsou kladívka, kovadlinky, dlátka či rydla.

Exponáty