EXPONÁT: Ptačí spona

Popis

Fragment destičkovité langobardské či merovejské ptačí spony samostřílové konstrukce. Destička má tvar stylizovaného ptáka (orla) s ulomeným zobákem. Tělo ptáka se skládá z kruhové hlavičky s okem v podobě kroužku s tečkou uprostřed, z oválného těla s křídly a drápy zobrazenými pomocí rytých půlobloučků a z trapézového ocasu, který je od těla odsazen pomocí příčné plastické lišty. Přední strana destičky je silně otřelá. V oku orla byl zřejmě původně vsazen kámen. Zadní strana destičky nese v místě ptačího ocasu fragment zařízení pro uchycení vinutí a v místě ptačí hlavy úzký zachycovač. Účelové zařízení se nedochovalo. Spona ze slitiny mědi, cínu, olova a zinku. Pozůstatky potažení dalším kovem nejsou patrné.

Lokalita

Brněnsko

Datace

5.–6. století n. l.

Nálezce

Miroslav Tulis

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 693090-14/09