Šperky a součásti oděvu

    Stejně jako v předcházejícím období tvoří jednu z nejpočetnějších kategorií šperků a součástí oděvů spony. V první polovině 5. století lze ještě předpokládat výskyt spon pozdně římských typů, od poloviny 5. století se však vyskytují nové formy – plechové spony a jejich zmenšené napodobeniny, cikádovité spony, spony zdobené technikou vrubořezu, který vytvářel působivý prostorový efekt při dopadu světla. Mezi tyto formy patří například spony klešťovité. Obvyklým motivem na těchto sponách byly také hlavy hadů či různých „draků“. Ojediněle se vyskytují také spony ptačí, zobrazující dravé ptáky. Tato ornamentika se poté více rozmáhá ve století 6. Na pohřebištích Langobardů se vyskytují již výlučně formy spon zdobených vrubořezem, často imitující hlavy dravých ptáků, či spony se záhlavními destičkami formovanými do klešťovité či pravoúhlé podoby. Novým typem jsou spony esovité, často pozlacené nebo vykládané vložkami z barevného skla či drahých kamenů. Tato forma výzdoby je typická prakticky pro celé období stěhování národů a vyskytuje se i na dalších typech předmětů.

    Nové typy spon z doby stěhování národů (upraveno podle V. Podborský: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993)

    Kromě spon se mezi nálezy z doby stěhování národů objevuje celá škála dalších předmětů z kategorie šperků. Ve starším období se v důsledku východních vlivů objevují náušnice a záušnice, diadémy a ozdoby hlavy. Z průběhu celého období stěhování národů jsou známé závěsky různých forem a použití, korálky a perly ze skla či drahých kamenů. Významným prvkem jsou také části opasků, jak v podobě přezek, tak různých kování či závěsků. Hojně se tyto předměty vyskytují vyrobené z drahých kovů (stříbro), či v honosných výzdobných podobách (pozlacené a vykládané drahými kameny).

    Exponáty