EXPONÁT: Hrot kopí

Popis

Částečně dochovaný listovitý hrot kopí s výrazným středovým žebrem. Hrot byl nejspíše ve spodní části opatřen tulejí pro uchycení k dřevěnému ratišti.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba bronzová

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 776696-15/14