EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Hrot šípu s tulejí pro upevnění k dřevěnému ratišti. Hrot byl opatřen křidélky. Vyroben byl z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Střední až pozdní doba bronzová (středodunajská mohylová kultura a kultura popelnicových polí)

Nálezce

Zita a Pavel Priehodovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 661961-1/16