EXPONÁT: Srp

Popis

Fragment rukojeti srpu se čtyřmi podélně probíhajícími žebry. Srp byl odlit z cínového bronzu.

Lokalita

Vyškovsko

Datace

Mladší až pozdní doba bronzová, kultura popelnicových polí

Nálezce

Miroslav Tulis

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 777331-2/09