EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Kelti, Bójové, AE obol, typ Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. př. n. l.
Av.: Hrbol
Rv.: Kůň doleva, nezřetelné atributy

Pravděpodobně dobový padělek, vyrobený ze slitiny cínu a olova.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 739201-8/16