EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Kelti, Bójové, AG obol, typ Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. př. n. l.
Av.: Po celé ploše hrbol
Rv.: Kůň doprava, pod ním lyrovitý znak, uprostřed plný kroužek, symbol nad koněm je nezřetelný
 

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Lukáš Kotásek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648701-2/16