EXPONÁT: Depot bronzových šperků a jantarových korálů

Popis

Depot složený z bronzových nápažníků, náramku, spirálek a trubiček a 14 jantarových korálků. Výjimku mezi šperky zde pak tvoří jediný nástroj – dlátko.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52282 – A 52308