EXPONÁT: Depot čtyř předmětů

Popis

Hromadný nález srpu, dvou náramků a poloviny dalšího náramku

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 50488 – A 50491