EXPONÁT: Depot šesti předmětů

Popis

Hromadný nález tří srpů, sekery s tulejí, dláta s tulejí a jehlice

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Václav Kudláček

Fotografie (4)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 51941 – A 51946