EXPONÁT: Kopí

Popis

Kopí s tulejí a dvěma samostatnými nýty. Kopí je vyrobeno z cínového bronzu. List kopí je na okrajích částečně poškozen, tulej obsahuje dva nepravidelné a jeden pravidelný kruhový otvor. Délka 20,6 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší až pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vojtěch Malínek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52313