EXPONÁT: Jehlice s dvojkónickou hlavicí

Popis

Jehlice s dvojkónickou hlavicí vyrobená z cínového bronzu. Tělo hladké, druhotně ohnuté. Tato jednoduchá forma jehlice se vyskytuje od doby bronzové až po dobu římskou.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba bronzová

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-42/13