EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Fragment římsko-provinciální kolínkovité spony dvojdílné konstrukce typu Jobst 12A–B s trubicí kolem vinutí. Lučík je v průřezu klenutý, konvexkonkávní a v místě kolínkovitého ohybu je zesílený. Od trubice vinutí je schodovitě odsazen. Trubice je podélně fasetovaná a horní plošinka je zdobena velmi setřelou rytou klikatkou. Na bocích trubice jsou zřetelné částečně vylomené otvory pro zachycení osy vinutí. Zadní část spony ani účelové zařízení se nedochovaly. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Poslední třetina 2. – první třetina 3. století n. l.

Rozšíření

V jihomoravském prostředí se jedná o naprosto ojedinělou formu.

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-35/14