EXPONÁT: Kroužek

Popis

Tenký uzavřený kroužek, v průřezu okrouhlý. Na jedné straně výrazně ztenčen v důsledku opotřebení. Pravděpodobně pochází z řetězového opasku doby laténské, odlit byl z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Filip Dočekal

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 646431-1/16