EXPONÁT: Opaskový článek

Popis

Fragment opaskového článku se středovým vývalkem, dvěma odsazenými žebry a ostře odsazenými, trapézovitě se rozšiřujícími postranními destičkami, na nichž byly původně dva otvory pro spojení řetízkem. Dochovala se jen středová část a fragment jedné postranní destičky. Odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 694193-41/15