EXPONÁT: Opaskový článek

Popis

Fragment masivního opaskového článku, poškozeného žárem. Původně okrouhlý středový článek na přední straně zdoben reliéfními trojúhelníkovitými vřezy. Jedna boční strana nezachována, další tvoří silně poškozená destička původně se třemi otvory (nyní zachovaný jen jeden, s přitaveným zlomkem očka řetízku); od kruhové části je destička oddělena tenkým plastickým žebrem, které probíhá i na rubové straně. Na zadní straně kruhové části jsou na jednom místě přitaveny dva fragmenty ohnutého drátku (možná oček řetízku). Článek byl odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-65/14